Darbo metodika

Psichologinis konsultavimas

 

Psichologinis konsultavimas – nuo vieno iki kelių sesijų trunkantys psichologo ir kliento susitikimai, kurių metu klientas įvardina savo sunkumus bei problemas, išsako savo susikaupusias mintis, įvardina kylančias emocijas bei jausmus. Garsiai įvardinti jausmai bei sunkumai – padeda pažvelgti į savo paties situaciją „kitomis“ akimis, tarsi iš šono. Taip giliau ir racionaliau suvokiama savo paties situacija, kas paskatina ieškoti išeičių ir sprendimo galimybių, susidėlioti prioritetus bei tolesnius žingsnius būsimų pokyčių link.

 

Kognityvinė ir elgesio terapija (KET)

 

Kognityvinė elgesio terapija (KET) – ( angl. k. „ Cognitive Behavioral Therapy „) – viena iš psichoterapijos rūšių, paaiškinanti sąsajas tarp žmogui kylančių minčių, emocijų ir elgesio. Mūsų mintys, emocijos ir elgesys yra susijusios ir yra tarpusavyje itin sąveikaujančios sistemos. Pokytis kurioje nors iš jų, lemia ir kitų šių sistemų reagavimą į tai. Renkantis kitokį elgesio būdą, keičiasi mintys ir emocijos. Jeigu pakeičiami įsitikinimai apie tam tikrą situaciją, pasikeis ir elgesys tos situacijos atžvilgiu.

Kognityvinė elgesio terapija (KET) yra struktūruota ir gana aiškiai apibrėžta. Efektyvumas patvirtintas begale mokslinių tyrimų, ji plačiai taikoma specialistų visame pasaulyje. Šios terapinės krypties proceso metu praeičiai dėmesio skiriama tiek, kiek to reikia klientui ir kiek ji lemia tolesnius įsitikinimus ir veiksmus jo gyvenime. Nuo kitų psichoterapijos krypčių ji skiriasi tuo, kad turi namų darbus. Vadinasi, klientas yra aktyvus savo asmeninių pokyčių dalyvis. Ši terapija tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams.

 

Mindfulness

 

Mindfulness – kognityvinės psichoterapijos kryptis šiandien plačiai taikoma visame pasaulyje, pastaruoju metu šis metodas itin sparčiai populiarėja ir Lietuvoje.
Tai sąmoningos meditacijos praktikos, kurių metu įsisąmoniname savo pačių patirtį be vertinimo ir išankstinių nuostatų. Tai savireguliacinės praktikos, treniruojančios dėmesingumą ir įsisąmoninimą, padedančios valingai kontroliuoti protinius procesus, lavinti specifinius gebėjimus, tokius kaip dėmesio koncentracija, mąstymo aiškumas, ramybė.

 

Mindfulness puikiai taikoma emocijų reguliavimo didinimui, asmenybės sutrikimų gydymui, atsparumo stiprinimui, pagalbai klientams, turintiems kitų įvairių emocinių sunkumų.
Individualių konsultacijų metu esant poreikiui pritaikomi pratimai susiję su klientui kylančiais sunkumais, siekiama stiprinti gebėjimą įveikti stresą, didinti sąmoningumą, savikontrolę, kūrybiškumą, harmoniją tarp žmogaus ir aplinkos.
Tinka dirbant tiek su vaikais bei paaugliais, tiek su suaugusiais asmenimis.

 

Meno terapija

 

Meno terapija – psichoterapijos rūšis, taikoma naudojant dailės, meno, piešimo, fotografijos, pasakų, smėlio ir kitus šios terapijos metodus. Ši terapija padeda išreikšti ir suprasti savo emocijas per meninius užsiėmimus ir kūrybinį procesą.

Kūrybinis procesas padeda atskleisti, įvertinti ir spręsti iškilusias psichologines problemas, keisti elgesį, valdyti emocijas, sumažinti stresą, didinti pasitikėjimą savimi.
Meno terapija tinkama tiek suaugusiems asmenims, tiek vaikams. Vaikams patinka pats procesas – piešimo keliu yra lengviau atsakyti į suaugusio asmens keliamus klausimus.
Tai kiek žaisminga, atpalaiduojanti, maloni veikla. Tačiau specialistui suteikianti daug informacijos, padedanti įveikti iškilusias psichologines problemas ir sunkumus, koreguoti elgesį, tinkamai išreikšti savo emocijas, sumažinti stresą ir padidinti pasitikėjimą savimi.